Όροι Συμμετοχής

Η συμμετοχή στις εκδρομές του FJR Club Hellas είναι ανοιχτή στον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως οχήματος/μοτοσυκλέτας, αρκεί να μπορεί να μας ακολουθήσει.   Σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες κάθε φορά στο πρόγραμμα εκδρομών του.

Επιπλέον σημαίνει ότι:

  1. Ο συμμετέχων γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια του.
  2. Έχει το όχημα του σε άριστη κατάσταση, τις απαιτούμενες ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του, τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδρομή.Ειδικά για τον εξοπλισμό να αναφέρουμε εδώ οτι θα πρέπει να ειναι εξοπλισμένος με στολή δερμάτινη ή γκορντούρα, κράνος, μπότες και γάντια .Εναλλακτικά και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να φορέσει κάποιο παντελόνι τζιν ή άλλο.
  3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του συντονιστή της εκδρομής στην οποία συμμετέχει.
  4. Το FJR Club διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
  5. Ο συντονιστής της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της εκδρομής εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-δρόμου δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται  να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας ( φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια , γνώσεις, ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά κλπ)
  6. Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση δρόμου για τη συγκεκριμένη εποχή.
  7. Κάθε συμμετέχων πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να καταγραφεί το πρόσωπο του σε κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο κατά την διάρκεια της εκδρομής.Επειδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο δημοσιεύονται στο Ίντερνετ, αν κάποιος δεν θα ήθελε το πρόσωπό του να φανεί, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στον Συντονιστή της εκδρομής, ο οποίος και θα αποφασίσει, ή να δώσει εντολή στο φωτογράφο και βιντεογράφο της εκδρομής να μην καταγράψει το συγκεκριμένο άτομο, ή να το αποκλείσει τελείως από την εκδρομή.

 

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις δεν είναι μόνιμοι και ενδέχεται να αλλάξουν/μετατραπούν μέσα από τις τακτικές συνελεύσεις μας.